Jar

Keď opadne sneh a pôda rozmrzne, môžeme zahájiť jarné práce v záhrade.

 • odstráni sa zimná ochrana rastlín pred mrazom (netkaná fólia, čečina, slama…)
 • záhrada sa vyčistí od starého lístia, pôda sa prekyprí a poodstraňuje sa burina (v prípade potreby použiť prípravok na ničenie buriny – herbicíd)
 • odstránia sa zmrznuté, poškodené a choré rastliny
 • vyčistí sa skalka od odumretých rastlín a napadaného lístia
 • vysádzajú sa voľnokorenné dreviny a ruže
 • začiatkom jari sa vykonáva tvarovací a zmladzovací rez opadavých krov
 • v skorej jari sa strihajú kry a popínavé rastliny kvitnúce na novom dreve
 • od polovice do neskorej jari, keď pominú aj prízemné mrazy, sa strihajú vždyzelené dreviny, až po zem sa zrežú chúlostivé trávy a bambusy a vysádzajú sa letničky
 • od polovice jari sa vysádzajú trvalky a bylinky
 • zostrihajú sa trvalky kvitnúce v lete a neskôr, trvalky, ktoré kvitnú na jar sa strihajú až po odkvete
 • trvalky kvitnúce na jeseň a črepníkové rastliny sa množia rozsádzaním
 • priväzujú sa nové výhonky popínavých rastlín
 • rastliny, ktoré prezimovali v interiéri pri teplote 0 – 5°C, sa koncom marca vynášajú von
 • rastliny, ktoré prezimovali pri vyšších teplotách sa vynášajú do exteriéru až koncom apríla
 • pod okrasné dreviny a na záhony sa po prekyprení a pohnojení pôdy doplní resp. rozprestrie nová nástielka – drvená kôra, štrk…
 • postupne sa začína s hnojením, na jar sú vhodné dusíkaté hnojivá
 • hneď po oteplení sa začína aj s pravidelným zavlažovaním
 • pravidelne sa odstraňujú odkvitnuté časti kvetov rastlín

Trávnik:

 • zbaviť trávnik naviateho opadaného lístia, konárov či kameňov
 • pokosiť ho na výšku 4 cm a pomocou hrablí odstrániť zvyšky starej trávy
 • minimálne 2 roky starý trávnik prevzdušniť vertikutátorom alebo ostrými prerezávacími hrabľami do hĺbky 3 – 5 mm, čím sa trávnik zbaví machu a trávnej plsti
 • pri výskyte veľkého množstva plsti sa prejde plocha trávnika priečne aj pozdĺžne, pri menšom množstve stačí pozdĺžna vertikutácia
 • ak je trávnik žltkastý až hnedastý, je to príznak vysokej vlhkosti, ktorá sa odstráni prepichovaním ostrými vidlami alebo aerifikačným valcom a vzniknuté otvory je potrebné vysypať kremičitým pieskom, čím sa naruší tuhosť pôdy a zmení sa pomer vzduchu a vody v pôde
 • regenerácia trávnika sa zabezpečí hnojením, ktoré je dobré naplánovať na daždivý deň inak je trávnik potrebné po hnojení výdatne zavlažiť
 • burina z trávnika sa odstraňuje aplikovaním selektívneho herbicídu
 • mesiac apríl je vhodný na založenie nového trávnika vysiatím trávneho semena alebo pokladaním trávneho koberca
 • silne poškodené miesta sa prisievajú trávnou zmesou použitou pri založení trávnika, alebo trávnou zmesou „Obnova“
 • od apríla tráva rýchlo rastie, preto sa pravidelne kosí na výšku 4-5 cm, zatienené plochy na výšku 5-6 cm, pričom sa táto výška udržuje
 • trávnik sa kosí raz za týždeň, aby sa zbytočne nevysušoval
 • strieda sa priečne a pozdĺžne kosenie, čím sa dosiahne rovnomerný rast
 • zakladá sa lúčny trávnik, ako alternatíva s minimálnou údržbou ( kosenie 2xročne, nevyžaduje pravidelnú zálievku, hnojenie ani prevzdušňovanie)
 • ďalšou alternatívou v prípade neprístupného alebo nerovnomerného terénu, príliš veľkého tienenia stromov alebo prudkého svahu sú pôdopokryvné rastliny, ako sú nižšie druhy trvaliek, listnatých či ihličnatých krov a popínavých drevín
 • pozornosť sa venuje prípadným škodcom alebo chorobám, ich včasnému a rýchlemu odstráneniu

Jazierko:

 • jazierko a jeho okolie sa dôkladne vyčistí od kalu, rias a odumretých častí rastlín
 • do jazierka sa vloží úrodná pôda (neutrálna až zásaditá)
 • spojazdní sa čerpadlo a iné vodné prvky
 • doplní sa voda, najlepšie dažďová alebo odstáta
 • prekyprí sa pôda okolo jazierka
 • zostrihajú sa suché a prerastené pobrežné rastliny
 • sadia sa pobrežné vlhkomilné rastliny, ktoré je potrebné v období sucha zavlažovať
 • ku koncu jari sa do jazierka pokladajú plávajúce a ponorné vodné rastliny, ktoré sú vysadené v košíkoch s jutovinou a vrstvou štrkopiesku
 • začína sa s kŕmením rýb
 • v prípade potreby používať prípravky určené na starostlivosť o jazierka

Leto

 • pôda sa prekypruje, odstraňuje sa burina (v prípade potreby použiť prípravok na ničenie buriny – herbicíd)
 • v suchom počasí sa pravidelne a výdatne zavlažuje
 • okolie stromov a kríkov sa očisťuje od trávy rastúcej v ich tesnej blízkosti
 • pravidelne sa odstraňujú zvädnuté kvety, čím sa predĺži kvitnutie rastlín
 • tiež sa odstraňujú suché, poškodené a choré listy rastlín
 • hneď po odkvitnutí sa orežú kry kvitnúce na minuloročnom dreve
 • skalka sa mierne zavlažuje, odburiňuje a rozrastené rastliny sa pravidelne skracujú
 • priväzujú sa nové výhonky popínavých rastlín
 • zostrihávajú sa a tvarujú vždyzelené živé ploty (začiatkom aj koncom leta), kry a dreviny pestované v nádobách
 • odkvitnuté trvalky sa zostrihávajú až k zemi, následne sa môžu rozmnožovať delením/rozsádzaním
 • vykopávajú sa cibule odkvitnutých cibuľovín, ktoré sa následne očistia, vysušia a uskladnia až do jesennej výsadby
 • vysádzajú sa vždyzelené dreviny , ihličnany aj opadavé kry s dobre prerasteným koreňovým balom
 • nezabúda sa ani na hnojenie, pre leto sú vhodné dusíkaté a fosforečné hnojivá
 • zvýšená pozornosť sa venuje prípadným škodcom, ich včasnému a rýchlemu zneškodneniu

 

Trávnik:

 • v tomto období je potrebné pravidelné výdatné zavlažovanie, aby trávnik nepreschol
 • nikdy sa nezavlažuje počas silného a priameho slnečného žiarenia, čo spôsobuje úpal a prudké rozšírenie hrdzí a plesní
 • zavlažuje sa väčšími dávkami vody raz za 3-4 dni, alebo menšími dávkami vody každý deň skoro ráno, alebo večer po západe slnka, pričom vhodnejšia je večerná zálievka
 • kosí sa nabrúseným žacím nožom, aby bola rezná rana rovná, bez rozstrapkania v pravidelných týždňových intervaloch
 • pri teplote 25°C sa trávnik skráti o 1/3 svojej dĺžky, pri teplote 20°C – 25°C sa dĺžka skracuje o 1/2,
  pri teplote pod 20°C o 2/3
 • príliš vysoko vyrastený trávnik sa vždy skracuje po častiach a nie celý naraz
 • raz za 2 týždne je vhodné hnojenie, ktoré je dobré naplánovať na daždivý deň, inak je trávnik potrebné po hnojení výdatne zavlažiť, čím sa doplnia živiny odčerpané kosením a udrží sa svieži zelený vzhľad
 • v prípade výskytu burín v trávniku je vhodné použiť selektívny herbicíd
 • pozornosť sa venuje prípadným škodcom alebo chorobám, ich včasnému a rýchlemu odstráneniu

 

Jazierko:

 • jazierko a okolie sa pravidelne čistí od vodných rias a odumretých častí rastlín
 • kontroluje sa kvalita vody, v prípade potreby použiť prípravky určené na starostlivosť o jazierka
 • dopĺňa sa chýbajúca voda, najlepšie dažďová alebo odstáta
 • odstraňujú sa prerastené časti lekien a pobrežných rastlín
 • okolie jazierka sa prekypruje, odburiňuje a môže sa pokrývať vrstvou štrku
 • ryby sa kŕmia len občas

Jeseň

 • pôda sa prekypruje, odstraňuje sa burina (v prípade potreby použiť prípravok na ničenie buriny – herbicíd)
 • pravidelne sa odstraňujú odkvitnuté časti kvetov rastlín
 • odstraňujú sa choré, zlomené a suché konáre okrasných drevín
 • pravidelne sa vyhrabáva opadané lístie
 • začiatkom jesene sa vysádzajú cibuľoviny, ktoré kvitnú skoro na jar
 • vysádzajú sa vždyzelené dreviny a ihličnany s koreňovým balom a voľnokorenné mrazuvzdorné dreviny a ruže
 • jeseň je ideálna aj na zakladanie novej skalky
 • odstraňujú sa letničky z pôdy, aby sa zabránilo plesniveniu pôdy a vzniku chorôb
 • odkvitnuté trvalky sa zostrihávajú až k zemi, následne sa môžu rozmnožovať delením/rozsádzaním
 • robí sa zmladzovací a tvarovací rez opadavých krov a zrežú sa ruže
 • zvýšená pozornosť sa venuje prípadným škodcom, ich včasnému a rýchlemu zneškodneniu
 • počas októbra sa prenášajú citlivé rastliny pestované v nádobách na prezimovanie do interiéru (postupne sa zmierňuje intenzita zalievania) alebo sa nádoby obalia špeciálnym materiálom ako je netkaná textília, tkanina z juty, kokosové vlákno alebo bublinková fólia
 • vysadené citlivé rastliny sa zviažu a pozakrývajú izolačným materiálom – netkanou textíliou, čečinou z jedlí alebo smrekov, lístím alebo slamou alebo sa vysadia do nádob a presunú na prezimovanie do interiéru
 • výdatne sa zalievajú dreviny, predovšetkým ihličnany a vždyzelené dreviny, aby počas zimy nevyschli
 • na jeseň je vhodné hnojiť fosforečnými a draselnými hnojivami
 • miesta, kde sú pre budúci rok naplánované trvalkové záhony a trávnik, sa skypria a dostatočne pohnoja
 • vykoná sa údržba náradia a záhradného nábytku
 • okrasné trávy môžeme ponechať na záhonoch
 • rez stromov sa odporúča iba tam, kde konáre stihli narásť natoľko, že sa dotýkajú, prípadne plazia po zemi; skrátime ich približne 10cm nad zemou
 • pri zakladaní novej záhrady je nutné ponechať závlahový systém funkčný do obdobia silnejších mrazov (-5˚C); pri starších záhradách je nutné závlahové systémy vypustiť a zazimovať pred príchodom mrazov

 

Trávnik:

 • druhé obdobie v roku, kedy je vhodný čas na založenie nového trávnika vysievaním trávneho semena alebo pokladaním trávneho koberca, prípadne dosievanie vypadnutých častí trávnika
 • aj v tomto období je dôležité dostatočné zavlažovanie
 • počas vegetačného obdobia sa na trávnom drne vytvára plstnatá vrstva machu, lišajníkov, koreňov a organických nečistôt, ktoré znižujú prístup vzduchu, vody a živín do trávnika, preto je vhodné trávnik vyčistiť hrabľami a prevzdušniť vertikutátorom
 • posledné kosenie sa vykonáva v závislosti od počasia koncom októbra alebo v priebehu novembra
 • optimálna dĺžka trávnika na konci vegetácie je 5 cm
 • jesenné hnojenie je dobré naplánovať na daždivý deň, inak je trávnik potrebné po hnojení zavlažiť
 • hnojivo na trávniky by malo mať zvýšený obsah draslíka; draslík podporuje odolnosť tráv voči suchu, vymŕzaniu a chorobám
 • pozornosť sa venuje prípadným škodcom alebo chorobám, ich včasnému a rýchlemu odstráneniu

 

Jazierko:

 • jazierko a jeho okolie sa dôkladne vyčistí od kalu, rias a odumretých častí rastlín
 • vyberú sa plávajúce a ponorné vodné rastliny
 • pokiaľ sa jazierko na zimu nevypúšťa, hladina sa pravidelne čistí od napadaného lístia, použiť sa môže aj ochranná sieť
 • pri klesajúcej teplote sa prestáva s kŕmením rýb
 • pred zimou sa vytiahne čerpadlo a všetky ostatné vodné prvky

Zima

 • pravidelne sa vyhrabáva opadané lístie
 • počas suchého obdobia bez mrazov sa ihličnany a vždyzelené dreviny pravidelne zalievajú, dreviny bez listov sa zalievajú len mierne
 • utláča sa pôda okolo rastlín , ktoré zo zeme povyťahoval mráz
 • ak dreviny nie sú pod ochrannými krytmi a ani zviazané, treba z ich vetiev pravidelne striasať sneh
 • sneh sa nahrnie na záhony a ku koreňom stromov, kde slúži ako zdroj vody a zároveň ako ochrana proti mrazu
 • zo záhrady sa odstraňujú mŕtve a choré rastliny
 • na začiatku a na konci zimy, ak je počasie teplejšie, sa sadia voľnokorenné opadavé dreviny,
 • aplikuje sa tvarovací a zmladzovací rez opadavých drevín
 • po zem sa zrežú trávy a bambusy, ktoré nie sú chúlostivé alebo nepôsobia v zime dekoratívne
 • na skalke sa upevňujú a zatláčajú kamene, ktoré by mali byť v zemi do dvoch tretín zo svojej veľkosti

 

Trávnik:

 • nie je vhodné zhromažďovať sneh z chodníkov na trávnatej ploche – môže dôjsť ku škvrnám na trávniku alebo k vzniku snežnej plesni, kvôli nedostatočnému prísunu vzduchu
 • na zamrznutý, zasnežený alebo premočený trávnik sa nestúpa, inak sa môže poškodiť

 

Jazierko:

 • hladina jazierka sa pravidelne čistí od napadaného lístia, aby sa voda nezakalila
 • pokiaľ sa v jazierku nachádzajú ryby, treba dávať pozor, aby na hladine nevznikla súvislá vrstva ľadu
 • používajú sa špeciálne plaváky, ktoré zabezpečujú výmenu plynov medzi jazierkom a prostredím
 • pri topiacich zariadeniach treba dávať pozor na vysokú spotrebu energie
 • do už zamrznutého jazierka sa nerobia diery mechanickou silou, tlakom môžeme spôsobiť úhyn rýb
 • na zamrznutú hladinu sa používa vriaca voda