Séria HUECK® A72 pre interiérové dvere a priečky

ELEGANTNÝ INTERIÉR
Séria A72 Vám ponúka optimálne riešenie presklených konštrukcií pre interiéry. Vo vnútornom priestore objektov majú dvere aj presklené vnútorné steny dôležitú funkciu. Príkladom sú letiskové terminály, administratívne budovy, obchodné pasáže, nákupné centrá a viacúčelové priemyselné objekty.

Povrchové úpravy:
– anodizácia podľa DIN 17611
– práškové lakovanie  v RAL prevedení
– imitácia dreva práškovým lakovaním
– imitácia dreva kašírovaním

Druhy:
– otváravé von, otváravé dovnútra, jednokrídlové, dvojkrídlové
– všetky s možnosťou panikového kovania podľa ČSN EN 179 alebo ČSN EN 1125 a s možnosťou jednobodových i viacbodových zámkov
– dvere možno vybaviť dverným zatváračom, madlami, elektromechanickým alebo elektromotorickým zámkom, samozamykacím zámkom, ochranou proti poškodeniu
– všetky dvere osadené výhradne trojbodovým závesom (pántom)
– štandardne nerezové kovanie v základe a skrytá elektroprechodka káblov

Vlastnosti konštrukcie:
– jednokomorový profil
– hmotnosť krídla max. 150 kg
– úzka pohľadová šírka rámu a kombinácia rámu a krídel od 142 mm

EPDM tesnenie:
– je umiestnené  ako v ráme tak aj  v krídle

Zasklievacie tesnenie  vonkajšie  a vnútorné:
– tesnenie pohľadovo lícuje s profilom. Vnútorné tesnenie umožňuje obvodové osadenie jedným kusom

Prahové tesnenie z EPDM:
– podľa požiadavky je možné ako dorazové, alebo na prechodovú lištu po podlahe

Všetky tesnenia sú opatrené nástrekom z klzného polyméru.